Üldinfo

Praktiline info eurole üleminekust

 • Eesti läheb eurole üle 1. jaanuaril 2011.
 • Kroonid vahetatakse eurodeks ümberarvestuskursiga 1 euro = 15,6466 krooni.
 • Panka viidud kroonid muutuvad €- päeval kontodel automaatselt eurodeks, säilitades eurodes sama väärtuses.
 • Kontod konverteeritakse ühe eurosendi täpsusega ja lõppsummad ümardatakse kolmanda koha järgi pärast koma.
 • €-päevast alates ei saa ülekandeid enam Eesti kroonides teha ning ka kaardimaksed muutuvad europõhisteks.
 • Kontoraha vahetusel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto lõppsaldot, vahetuskurssi kui ka eurokonto algsaldot.
 • Ettesaadetud ja lepingulised maksed konverteerib iga kommertspank ise eurodesse.
 • Lepingu tingimusi euro tulek ei mõjuta: kõik võetud kohustused jäävad kehtima ning lepinguid on endiselt võimalik muuta vaid poolte kokkuleppel.
 • Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood, mil euro ja kroon on sularahas võrdväärsed maksevahendid.
 • Kauplustes saab maksta nii eurodes kui kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
 • Pärast paralleelkäibe perioodi on euro ainus seaduslik maksevahend Eestis.
 • Euro sularaha on võimalik saada sularaha automaatidest, kauplustes sularahas makstes ning panga kontorites raha vahetades.
 • Ülekanded ja kaardimaksed toimuvad ainult eurodes.
 • Kroone saab eurodeks vahetada üks kuu enne ja kuni pool aastat pärast €-päeva kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites. Teenustasu selle eest ei võeta ning raha vahetuskursiks on ametlik ümberarvestuskurss. Osas pangakontorites saab kroone tasuta eurodeks vahetada terve aasta jooksul. Eesti Pangas saab kroone eurodeks vahetada tähtajatult, vahendustasuta ja ametliku kursiga.
 • Kauplused näitavad hindu nii kroonides kui ka eurodes pool aastat enne ja pool aastat pärast €-päeva (1. juuli 2010 – 30.juuni 2011).
 • Tarbijakaitseamet jälgib hinnamuutusi enne ja pärast eurole üleminekut, kontrollib hindade õiget esitlemist ja ümardamisreeglite järgimist ning teavitab neist avalikkust.
 • Maksud, toetused ja riigilõivud ümardatakse eurole üleminekul inimestele soodsamas suunas.

Sularahavahetus

Euro sularaha on võimalik saada kolmel moel: pangakontoritest, sularahaautomaatidest ja jaekaubandusest. Krooni sularaha kõrvaldatakse käibelt pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu.

Jaekaubandus. Pärast €-päeva saab kroonides maksta veel kahe nädala jooksul. Paralleelkäibe aja jooksul saab kõigis kauplustes ja teenindusasutustes maksta nii eurodes kui kroonides. Vahetusraha antakse reeglina tagasi eurodes.

Pangad. Kuu aega enne ja kuus kuud pärast €-päeva vahetavad sularaha teenuseid osutavad pangakontorid kroone eurodeks keskkursiga ja teenustasuta ning jätkavad seejärel nimetatud teenuse osutamist kuue kuu jooksul piiratud kontorivõrguga. Pärast seda organiseerib kroonide vahetuse eurodeks Eesti Pank – tähtajatult, keskkursiga ja piiramatus koguses.

Sularahaautomaadid. Sularahaautomaadid on üks olulisemaid vahendeid euro käibelelaskmisel. Need püütakse ümber häälestada nii, et kõik automaadid väljastavad ainult euro rahatähti hiljemalt 48 tunni jooksul alates €-päevast. Kahe nädalase krooni ja euro paralleelkäibe perioodil võivad pangad sularahaautomaatides kasutada 5-, 10-, 20- ja 50- euroseid rahatähti. Täpsema valiku teeb iga pank ise.

Müntide kokkukogumiseks korraldatakse oktoobrist novembrini eraldi kampaania. Kampaania eesmärk on anda elanikkonnale võimalus tuua enne €-päeva olemasolevad kroonimündid kommertspanka tavapärasest lihtsamas korras.

Eesti Posti postkontorid. Koostöös postipangaga on võimalik neis asulates, kus puudub pangakontor, vahetada kroone eurodeks. Sularaha vahetus toimub samuti kahe nädala jooksul alates €-päevast, ehk siis kogu paralleelkäibe perioodi jooksul. Kroone vahetatakse eurodeks ametliku kursiga ning teenustasuta. Päevas vahetatakse ühele inimesele kuni 1000 euro väärtuses sularaha. Postkontorite nimekiri, kus on võimalik kroone eurodeks vahetada, asub Eesti Posti veebilehel.

Pangakontod arvutatakse ümber ametliku kursi järgi

Pangaklientidele ei kaasne euro tulekuga mingeid lisakohustusi – kommertspangad lahendavad kõik formaalsused. Kontodel olevad Eesti kroonid muudetakse €-päeva saabudes täies ulatuses eurodeks ning seda ametliku kursiga ning teenustasudeta.

Konverteerimisel kasutatakse kurssi, mille Euroopa Liidu Nõukogu kinnitas 13.juulil. Ametlik ümberarvestuskurss on 1 euro = 15,6466 krooni.

Valuutahoiused

Eurole üleminek ei mõjuta pankades hoitavaid valuutahoiuseid. Eesti kroonides hoitavad hoiused arvestatakse ümber eurodeks, kuna Eesti krooni asemel võetakse kasutusele euro. Valuutahoiuste konverteerimisel puudub aga majanduslik mõte ja otstarve, kuna need vääringud jäävad kehtima ka peale euro kasutuselevõttu.

Mündiautomaadid

Parkimisautomaatide, kasiinode ja teiste sularaha aktsepteerivate automaatide kohta ei ole eraldi eurole üleminekuga seotud regulatsioone plaanis vastu võtta. Kuna alates paralleelkäibe perioodi lõpust on ainuke seaduslik maksevahend Eestis euro, peaksid kõik sularahaautomaadid paralleelkäibe perioodi lõpuks olema eurole üle viidud.

Oluline teada seoses eurole üleminekuga

 • Alates 1. jaanuarist 2011 on kõik pangateenused europõhised. Kontod, laenud ja muud teenused arvestatakse teenustasuta automaatselt eurodesse.
 • 1. detsembrist 2010 kuni 30. juunini 2011 saab igas sularahateenuseid osutavas pangakontoris vahetada kroone eurodeks tasuta ja keskkursiga. Alates 1. juulist 2011 saab kroone eurodeks vahetada tasuta pankade piiratud kontorivõrgus. Eesti Pank vahetab kroone eurodeks tähtajatult, keskkursiga ning piiramatus koguses.
 • Euro saabumisel ei muutu kliendi ja panga vahelised kokkulepped. Pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute väärtused automaatselt eurodesse.
 • Soovitav on jätkata raha hoidmist arvelduskontol ja kasutada ostude eest tasumisel pangakaarti.
 • Pangakaartide kasutamisele piiranguid pole. Alates 1. jaanuarist (üleminekupäevast ehk €-päevast) muutuvad kaardimaksed europõhiseks ja sularahaautomaatidest väljastatakse eurosid.
 • Kõik pangateenused on hiljemalt üleminekupäevast europõhised.
 • Olemasolevaid lepinguid ei pea muutma. Pank arvutab kõik kontod, laenud ja muud teenused automaatselt eurodesse teenustasuta.
 • Pärast üleminekupäeva saab kontoväljavõttest näha kroonikonto lõppsaldot ja eurokonto algsaldot.
 • Kõikide kontode numbrid jäävad samaks.